Na 123m² nalazi se kompletan muški i ženski program sprava. Posetiocima je neprekidno na raspolaganju eminentni instruktor i fitnes trener.